אימון נשק

משמעת צבאית מלאה מתוך מטרה של הדמיית טירונות "קשה".

הכרת היכולות לקבלת מרות, משמעת וערכים נוספים שיש להתחמש בהם לקראת השירות ובכלל וניתוח כל התהליכים במהלך המשך השנה בצורה פרונטאלית ובדיונים.

האימון בנשק הוא צבאי לכל דבר ועניין, מקצועי לצורך הכשרת יכולתך לבצע שמירה חמושה על חבריך בישיבה ובהסמכת גורמי הצבא.

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית