הישרדות

לא נגלה לכם מה קורה שם. עד שלא תהיו לא תבינו.

דבר אחד נבטיח לכם-תצאו שונים ממה שנכנסתם.

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית