מסעות  

כחלק מבניית הכושר והתאמה למסגרות הצבאיות מתבצעים מסעות מתקופה לתקופה במהלך סדרות כמו הגיבוש, הישרדות מסע באזור מירון ומסע מסכם מדמה כומתה של 67 ק"מ לירושלים לכבוד ירושלים ונופליה.

 

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית