גיבוש

מטרת הגיבוש לגלות דברים על עצמך הבוקעים מתוך האישיות גם ברמה הפרטית וגם ברמה החברית והערכית לאור ה"תפעולים" של הגיבוש על מנת שתדע מהי נקודת התחלה האמתית שלך ולא מהי הפוזה שלך.

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית