ניווטים

סדרת ניווטים שנתית במטרה להגיע עד סוף שנה לרמת ניווטים של בית ספר לקצינים (בה"ד 1).

הסדרה מתנהלת על ידי בוגרי סיירות וקציני חי"ר בוגרי המכינה.

היא מהווה אבן בוחן לפיתוח יכולות בתחום המנהיגות, החלטיות, אמינות, אחריות ,התמצאות בשטח ודבקות במשימה ועוד...

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית