הרב אלימלך שפירא

זצ"ל הי"ד

הרב אלימלך שפירא זצ"ל הי"ד ייסד והקים ביחד עם חברו הטוב הרב כץ את הישיבה והמכינה.
הרב שפירא היה נצר לגדולי ישראל ונקרא על שם רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל.
המאפיין המרכזי של דמותו הוא  העמל והיגיעה בכל תחום שעסק ובראש ובראשונה בלימוד תורה.
ושהעמל הוא המפתח היחיד להצלחה בתורה מצוות ומעשים טובים.
מתוך כך הייתה בתורתו הבנה כי המדד להתאמת תלמיד לאוהלה של תורה, הינו לא כישרונו כי אם רצונו לתת מאמץ ולאורך זמן למען ערכי התורה.
זכה הרב אלימלך ללמוד אצל גדולי הדור בתוכם לשמש את הרב צבי יהודה זצ"ל, ללמוד אצל הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, אצל הרב ברוך שלום זצ"ל, אצל הרב מנחם יהודה אושפיזאי זצ"ל,אצל הרב שריה דבליצקי ,אצל הרב דרוקמן שליט"א, אצל הרב צפניה דרורי שליט"א והרב ישראל קירשטיין שליט"א.
הוסמך לרבנות ע"י הרב צפניה דרורי שליט"א הרב מנחם יהודה אושפיזאי שליט"א הרב שאר ישוב הכהן שליט"א ועל ידי הרבנים הראשיים הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל.
הרב שפירא זכה להשתתף כלוחם בצוות טנק במלחמת שלום הגליל בגזרה המזרחית מול צבא סוריה והשתתף בקרבות שיריון במלחמה זו.
אהב מאוד את תלמידיו וקרבם לאהבת תורה, אהבת הארץ ותמיד הקפיד להוות דוגמא אישית בכל מה שדרש מתלמידיו.
תמיד הסתפק במועט ואופיו היה צנעה ובעיקר שתיקה.
גם כשנשאל ע"י חבריו ותלמידיו ניכר היה כי בורר הוא את מילותיו "כקמח בנפה".
למרות זאת את הביטוי לעולמו העשיר והפנימי ניגן בחליל צד בניגונים שהנשמה נשמעת מהם ומורגשת בלב המאזינים. וכך נהג הוא כהשלמה לשיעוריו לנגן לתלמידיו.
הרב שפירא נסע מידי יום בשלוש לפנות בוקר ללימודי פנימיות התורה בבית המדרש של בנו בכורו של "בעל הסולם" הרב ברוך שלום זצ"ל.
הרב ברוך שלום זצ"ל והרב צפניה דרורי שליט"א עודדו וברכו על הקמת בית המדרש בפדואל.
הרב שפירא נרצח בדרכו לבית המדרש באישון לילה ועלה בסערה השמימה-היה זה בט"ז אב התשס"ב.
דרכם של תלמידי חכמים שנאמר עליהם שבמותם הם חיים יותר מבחייהם.
תורתו נלמדת בלימודי הליבה בבית המדרש ודמותו מהווה יסודות בבניין בית המדרש.
דמותו חייה ומחייה את לב התלמידים כנאמר כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית