ישיבת ארץ הצבי

"והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך..."
ישיבת ארץ הצבי הוקמה מתוך מטרה להדגיש שעניינה של התורה וערכיה להגיע לליבו של הלומד, לב אינו רגשות אלא רצון. שנאמר: "לב חכם לימינו ולב כסיל  לשמאלו"
העולם שסביבנו הכללי והתורני עוסקים בעיקר בקטע של איסוף הידיעות ועיסוק באינטלקטואל,
בעוד שתחום ההפנמה ,דרכי ההפנמה  והפיכתם למיומנות מקצועית חסרים מן הספר.
וכבר אמרו חז"ל :כמה טיפשים אותם אנשים העומדים בפני ספר תורה , ולא עומדים בפני אדם גדול.."
אדם גדול הוא הלוקח את ערכי התורה כדרך חיים, מתייגע עליהם ,מתמודד אל מול קשיי המציאות ופיתוייה ונלחם את מלחמת היום יום למען ערכי אלו, עד שסיפור חייו הופך ל"ספר תורה חי".
"אדם כי ימות באוהל" – "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"
זהו בתמצית הרעיון שבוער כליבה בתוך תוכו של בית המדרש, וכל הפעילות הלימודית והמעשית מוכוונת למטרה זו.
דרכי ההפנמה בנויות על גדולי החסידות וגדולי המקובלים שכתבו הדרכות רבות איך יגיעו דברי התורה לרצון הלומד ויעשו שינוי מהפכני ברצונותיו לאורך מהלך חייו.
ובגדול מדובר  בלימוד ולא פחות מכך ואף יותר, בתרגול. כדברי רבי אלימלך מליז'נסק :"הרגל נעשה שלטון".

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית