החיים כמו נהיגה על כביש. לכל נהג יעד ומסלול משלו.

לעולם לא נוכל לזהות את היעד האישי על פי כיוון נסיעה של נהג אחר.

מסלולו של הזולת עשוי להראות ישר יותר, מהיר יותר, עולה על גשר מרשים, וטובל באורות.

אך היעד שלנו לא ממתין שם בסוף.

ואם כך, נאחל לו דרך צלחה ונמקד מבט רק במסלול שלפנינו.שנזכה.

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית