אמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב "סניגורן של ישראל": ריבונו של עולם, עם ישראל הם התפילין שבראשך!

יהודי פשוט, אם נפלו התפילין שלו לארץ, הוא מרים אותן מנקה ומנשק אותן.

ריבונו של עולם, התפילין שלך נפלו...

  "נכון אתם אנשים כשרים אך לא לזאת הייתה כוונתי,רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלימים"

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית