ניווטים

סדרת ניווטים שנתית במטרה להגיע עד סוף שנה לרמת ניווטים של בית ספר לקצינים (בה"ד 1).

הסדרה מתנהלת על ידי בוגרי סיירות וקציני חי"ר בוגרי המכינה.

היא מהווה אבן בוחן לפיתוח יכולות בתחום המנהיגות, החלטיות, אמינות, אחריות ,התמצאות בשטח ודבקות במשימה ועוד...

גיבוש

מטרת הגיבוש לגלות דברים על עצמך הבוקעים מתוך האישיות גם ברמה הפרטית וגם ברמה החברית והערכית לאור ה"תפעולים" של הגיבוש על מנת שתדע מהי נקודת התחלה האמתית שלך ולא מהי הפוזה שלך.

מסעות  

כחלק מבניית הכושר והתאמה למסגרות הצבאיות מתבצעים מסעות מתקופה לתקופה במהלך סדרות כמו הגיבוש, הישרדות מסע באזור מירון ומסע מסכם מדמה כומתה של 67 ק"מ לירושלים לכבוד ירושלים ונופליה.

 

הישרדות

לא נגלה לכם מה קורה שם. עד שלא תהיו לא תבינו.

דבר אחד נבטיח לכם-תצאו שונים ממה שנכנסתם.

אימון נשק

משמעת צבאית מלאה מתוך מטרה של הדמיית טירונות "קשה".

הכרת היכולות לקבלת מרות, משמעת וערכים נוספים שיש להתחמש בהם לקראת השירות ובכלל וניתוח כל התהליכים במהלך המשך השנה בצורה פרונטאלית ובדיונים.

האימון בנשק הוא צבאי לכל דבר ועניין, מקצועי לצורך הכשרת יכולתך לבצע שמירה חמושה על חבריך בישיבה ובהסמכת גורמי הצבא.

פדואל | ישיבה ומכינה קדם-צבאית